Kontakt

predseda speleoklubu: Ing. Pavol Pokrievka

                                  Gorkého 44

Členovia e-mail,tel.

predseda speleoklubu:

 Pavol Pokrievka

 

pavolpokrievka@zoznam.sk

0908 964 754

Pavol Pokrievka ml.

ciko.jask@zoznam.sk

0902 263 520

Jozef Pokrievka  
Jana Pokrievková  
Ján Pokrievka j.pokrievka@centrum.sk
Zuzana Pokrievková  
Ľudovít Kubáni ludovit.kubani@mtas.sk
Štefan Nereča tenzor@tenzor.sk
Ján Nereča  
Milan Horňák hornak.milan@gmail.com
Vladimír Čarnecký  
Patrik Neuschel  
Maroš Lejava  
Karol Lejava  
Peter Plavec  
Veronika Šašková