Speleoklub Malá Fatra

    Speleoklub Malá Fatra je priamym pokračovaním bývalej OS č. 16 Terchová. Táto skupina pracovala v oblasti Krivánskej časti Malej Fatry. Prvým vedúcim skupiny bol dnes už nebohý Adam Vallo, ktorý viedol skupinu až do roku 1987. Po ňom prevzal funkciu Ing. Pavol Pokrievka. Premenovanie skupiny na speleoklub bolo nutné hlavne z dôvodu intenzívneho vykonávania hospodárskej činnosto v rokoch 1988 až 1994. V roku 1986 skupina pribrala do svojho záujmového územia po dohovore s martinskou OS oblasť Dubnej skaly. V deväťdesiatých rokoch sa od speleoklubu odčlenila najprv skupina Malá Fatra sever a neskôr Speleoklub Varín. Od konca deväťdesiatých rokov speleoklub pracuje aj v krasových oblastiach Veľkej Fatry.